úvodní epoxidová pryskyřice


epoxidová pryskyřice

epoxidová pryskyřice FlexyPox
FlexyPox je flexibilní systém epoxidové pryskyřice na bázi dvou komponentů  určený k manuelnímu použití pro lepení pohyblivých stavebních dílů.

Oblasti použití:
vyrovnávání rámu šacht u klasických poklopů, sanace plovoucích poklopů, dlouhodobé elastické a silně přilnavé těsnění trhlin, objímek i rohů stavebních dílů.

epoxidová pryskyřice Flüsterkappe
Šeptací víčko je sofistikovaná souprava pro rychlé, snadné a nákladově efektivní výškové nastavení spodního hydrantového víka, krytu kluzných víček a poklopů. Vzhledem k trvale elastickým vlastnostem systému epoxidové pryskyřice, který pohlcuje tahy ze silnice jako tlumiče nárazů, jsou kryty opět tiché a trvale na úrovni ulice.

Výběr produktu  Vše

epoxidová pryskyřice FlexyPox

FlexyPox je flexibilní systém epoxidové pryskyřice na bázi dvou komponentů určený k manuelnímu...

FlexyPox je flexibilní systém epoxidové pryskyřice na bázi dvou komponentů určený k manuelnímu použití pro lepení pohyblivých stavebních dílů. www.kraftservis.czflexypox, www.kraftservis.czFlexyPox je flexibilní systém epoxidové pryskyřice na bázi dvou komponentů  určený k manuelnímu použití pro lepení pohyblivých stavebních dílů. www.kraftservis.czdlouhodobé elastické a silně přilnavé těsnění trhlin, www.kraftservis.czepoxidová pryskyřice Flüsterkappe, www.kraftservis.cz